Pravidla 2018

Rozpis Českého poháru,
kategorií MASTERS pro sezónu 2018.

 

 1. ČESKÝ POHÁR – Masters 2018závody:

ČESKÝ POHÁR – Masters pro sezónu 2018, je dlouhodobá soutěž pod hlavičkou Cyklokrosu Masters, do které jsou zařazeny tyto závody:

23.09.2018 – Náměšť na Hané 1.ČP MASTERS (Brandýs, Hekele)
29.09.2018 – Ostrava 2.ČP MASTERS (Sedláček) v rámci TOI TOI
07.10.2018 – Rýmařov 3.ČP MASTERS (Chaloupka) v rámci TOI TOI
13.10.2018 – Chomutov 4.ČP MASTERS
14.10.2018 – Jičín 5.ČP MASTERS (Kordík)
21.10.2018 – Holice v Čechách 6.ČP MASTERS (Schejbal, Ondráček)
28.10.2018 – Louny 7.ČP MASTERS ( Chrobák ) v rámci TOI TOI
03.11.2018 – Stará Ves n/O 8.ČP MASTERS (Nepraš)
04.11.2018 – Stará Ves n/O 9.ČP MASTERS (Sedláček)
24.11.2018 – Třebíč 10.ČP MASTERS a MČR MASTERS (Tuna)
 1. KATEGORIE:
  Masters A – M 35 (nar. 1980 – 1984) délka závodu 40-50 min.

Masters B – M 40 (nar. 1970 – 1979) délka závodu 40-50 min.

Masters C – M 50 (nar. 1960 – 1969) délka závodu 30-40 min.

Masters D – M 60 (nar. 1959 – a starší) délka závodu 30-40 min.

Masters ŽENY  A – Z 35  (nar. 1980 – 1984) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

Masters ŽENY  B – Z 40 (nar. 1970 – 1979) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

Masters ŽENY  C – Z 50 (nar. 1969  a starší) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

 1. ÚČAST:

ČESKÝ POHÁR – Masters se mohou zúčastnit všichni čeští i zahraniční závodníci příslušné věkové kategorie po předložení průkazu totožnosti. Je povoleno startovat POUZE NA CYKLOKROSOVÉM KOLE!!! Šíře pláště či galusky nesmí být širší jak 33mm!!!  Doporučuje koupit si licenci ČSC kat.masters !!! Pro MČR cyklokros-masters , ME masters a MS Masters je povinná!!!

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Masters se mohou zúčastnit všichni čeští i zahraniční závodníci příslušné věkové kategorie.  MČR se mohou zúčastnit i závodníci bez licence, tak jako v ostatních závodech ČP Masters, budou hodnoceni pouze do Českého poháru Masters – nikoliv do MČR.  Registrace u Cyklokrosu Masters je nutná (viz bod 13. v těchto pravidlech registrace)!!! Závodník musí startovat pouze na cyklokrosovém kole (maximální šíře pláště či galusky je 33mm) a musí se zúčastnit minimálně dvou závodů ČP Masters.

Zahraniční závodníci mohou startovat a budou hodnoceni pouze do Českého poháru Masters – nikoliv do MČR.

4. PŘIHLÁŠKY

Ten kdo není registrován v ČP MASTERS  Víz bod 13. Startovné.


 1. BODOVÁNÍ
  Bodování je uvedeno v tabulce (č.21 níže). Registrování závodníci Českého poháru Cyklokrosu Masters získávají body za skutečné umístění !!! Celkové hodnocení soutěže ČP cyklokros-masters jednotlivců se provádí součtem získaných bodů závodníka za 7 nejlepších umístění v závodech celého seriálu.

V průběžném celkovém pořadí seriálu rozhoduje při rovnosti bodů výhradně lepší umístění v závodě MČR.

Pro hodnocení oddílů bude použito součtu 3 nejlepších závodníků jednoho oddílu z každého závodu seriálu bez rozdílu kategorií. V případě změny oddílové příslušnosti v průběhu soutěže budou body takového závodníka započítány tomu oddílu, za který tyto body získal. Oddíl, za který startuje méně závodníků než 3, bude v soutěži hodnocen součtem bodů zúčastněných závodníků. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v závodě MČR.

Závodník, který závod nedokončí, ztrácí nárok na bodové ohodnocení.

 1. STARTY – VÝDEJ ČÍSEL

Starty jednotlivých závodů konaných v rámci samostatného Českého poháru MASTERS:

11:30 hodin – MASTERS C, MASTERS D, ŽENY MASTERS (vložený závod ŽENY ELITE, KADETI) – délka 30 až 40 minut.

12:30 hodin – MASTERS A +MASTERS B (vložený závod s kategorií Muži open bez licence 19-34let) – délka 40 až 50 minut

13:30 hodin – ELITE MUŽI a JUNIOŘI (v případě menšího počtu závodníků jak 15, bude tato kategorie startovat ve 12:30 hodin s předešlou kategorií) – délka 50 až 60 minut.

Výdej startovních čísel pro kategorii Masters nejpozději 60minut před startem jednotlivé kategorie.

Na start se řadí dle aktuálního pořadí ČP MASTERS, dále jiné kategorie. Na prvním závodě v Náměšti na Hané podle pořadí ČP MASTERS 2017.

Ostrava, Rýmařov, Louny (časy startů dle propozic, závody jsou součástí TOI TOI )

7.DÉLKA OKRUHU

Délka okruhu je stanovena 2 000 – 3 500 metrů. Jedno zdvojené či dvě jednoduchá depa. V blízkosti dep je nutno umístit zdroj vody. Na startovním roštu musí být vždy v jedné řadě 6 – 8 závodníků.

8. POŘADÍ STARTU

Pořadí startu pro Český pohár Masters se stanoví:

V prvním závodě budou závodníci startovat.

1) Všechny kategorie Masters dle pořadí sezóny ČESKÉHO POHÁRU MASTERS 2017.
2) Ostatní kategorie, které jedou součastně s Masters kategorií.

Řazení v dalších závodech ČP cyklokros-masters 2018

1) Od druhého závodu bude pořadí na startovním roštu vždy předem vyvěšeno na webu případně v kanceláři závodu!!! Řazení vždy dle výkonnosti a získaným bodům ve startovní skupině A+B , případně skupině C+D + Ž masters
2) Ostatní kategorie, které jedou současně s Masters kategorií

Pořadí startu při M-ČR se stanoví:

1) Obhájce titulu Mistra republiky.
2) Všechny kategorie Masters dle aktuální celkové Individuální klasifikace ČESKÝ POHÁR MASTERS 2018 dle příslušné kategorie.

 1. ZTRÁTA OKRUHU

Závodník, který byl dojet o celý jeden okruh, pokračuje dál v závodě.

 1. VÝSLEDKY

Každý pořadatel jednotlivých závodů musí zpracovat výsledky a odeslat na všechny členy komise cyklokrosu Masters, do 20:00 hod téhož dne po ukončení závodu. Zpracováním celkových výsledků soutěže bude pověřený jeden člen cyklokrosu komise Masters. Cyklokrosová komise Masters má maximálně 24 hod na kontrolu výsledků, úpravu celkového hodnocení a vložení na www.cyklokros-masters.cz  nebo na www. sportchallenge.cz

 1. SBOR ROZHODČÍCH

Pro závody mládežnického TOI TOI CUPu, které se konají ve stejném místě a ve stejném termínu jako Český pohár Masters, deleguje komise cyklokrosu ČSC kompletní sbor rozhodčích. Vysílačky pro rozhodčí (celkem 4 ks) zajistí Agentura Cyklistika s.r.o. Ostatní závody, které nejsou součástí mládežnického TOI TOI CUPu, rozhodčí deleguje příslušný krajský svaz, který dopředu nahlásí cyklokrosové komisi Masters minimum tří rozhodčích, a to minimálně 14dní před konaným závodem.

 1. ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA

Antidopingová kontrola pro všechny závody Českého poháru Masters se řídí předpisy Antidopingového výboru ČR.

 1. STARTOVNÉ, CELOROČNÍ REGISTRACE A STARTOVNÍ ČÍSLA

Registrace do seriálu ČP MASTERS pro závodníka je 250,- Kč (za to održí závodník celoroční startovní číslo s čipem a bude registrován v pořadí seriálu ČP Masters). Číslo obdrží závodník na svém prvním závodě, kterého se zúčastní.

Příchozí závodník, který chce startovat na závodě ČP masters a spadá věkem do kategorie masters (35 let + ) se zaregistruje do ČP cyklokros-masters na místě v kanceláři závodu za 300 kč (dostane vlastní startovní číslo s čipem) plus platí startovné do závodu 200 kč.

Startovné pro jednotlivé závody je stanoveno na 200,- Kč pro účastníky registrované v seriálu, pro neregistrované 250,- Kč

Pro kategorie vložených závodů stanoví startovné pořadatelé jednotlivých závodů.

Závod je měřen elektronicky čipy. Kdo není závodník kategorie masters, platí vratnou zálohu 100,- Kč za číslo s čipem.

 

 1. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Vyhlášení výsledků pro kategorie Masters A, Masters B, Masters C, Masters D, Masters Ženy do 39 let a Masters Ženy od 40 let bude provedeno v prostoru cíle do 15:00 hodiny po ukončení všech závodů.

Pokud se závodník nedostaví včas na předávání cen, jeho cena propadá ve prospěch pořadatele jednotlivého závodu.

Všichni závodníci se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním úboru, případné převlečení musí být ve sportovním designu shodném se závodním úborem. Nerespektování tohoto předpisu bude penalizováno pokutou 200,- Kč ve prospěch cyklokrosu Masters.

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků Českého poháru MASTERS 2018, včetně soutěže oddílů, proběhne 24.11.2018 po skončení finálového závodu v Třebíči.

 1. PŘEDPIS

Závodí se podle platných pravidel ČSC, UCI a cyklokrosu Masters a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího oddílu (klubu). Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Bezpečnostní přilba pro závod i pro rozjíždění na trati je povinná.

Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn proti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

 1. PROTESTY

Protesty se smějí podávat pouze delegovaným rozhodčím na jednotlivých závodech. Protest musí být vypsán vždy na formulář o protestu, který musí mít u sebe vždy hlavní rozhodčí. Protest musí být podán ihned po závodě jednotlivé kategorie a to do 15min po závodě. V případě protestu zasedne hlavní rozhodčí s dalšími delegovanými rozhodčími a přítomnými zástupci komise Masters.

Kauce pro protest je 200,- Kč. Tato kauce se skládá vždy hlavnímu rozhodčímu. V případě neuznání protestu, kauce propadá ve prospěch pořadatele. V případě uznání protestu je kauce vratná.

 1. KONTROLA TRATI ZÁVODU

Regulérnost trati každého závodu posoudí spolu s hlavním rozhodčím 90 minut před startem první kategorie, delegovaný zástupce cyklokrosové komise Masters.

 1. PŘEVODY

Převody na kolech používaných při závodech v cyklokrosu, bez ohledu na kategorii závodníků, nejsou omezeny.

 1. INFORMACE PRO POŘADATELE

Přihlášky nových i stávajících pořadatelů pro rok 2018 se uzavírají v termínu nejpozději do 31. 12. 2018. Přihlášku je potřeba poslat na emailový kontakt všech zástupců cyklokrosové komise Masters.
Z důvodů zkvalitnění soutěže se jednotlivé závody budou vyhodnocovat. Dva poslední nejhůře hodnocené závody sezony 2018 mohou pro sezonu 2019 vyškrtnuty a popřípadě doplněny novými zájemci.

Podmínkou organizace závodu je dodržování pravidel cyklokrosu Masters. Pokud pořadatel nedodrží tyto pravidla, nebude pro následující rok pořádat Český pohár Masters a bude ze seriálu vyloučen. Dále bude muset pořadatel vrátit neprodleně zpátky závodníkům veškeré vybrané startovné. Podmínkou pro pořadatele je přeposlání výsledkových listin emailem na všechny členy komise uvedené níže v těchto pravidlech. Nejpozději do 20:00 hodin svého uspořádaného závodu.

 1. CENY

Ceny v jednotlivých závodech ČESKÉHO POHÁRU MASTERS 2018:
Masters A: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters B: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters C: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters D: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters Ženy do 39 let: 1. – 3 závodník věcné ceny.

Masters Ženy od 40 let: 1. – 3 závodník věcné ceny.

Doporučení pro pořadatele jednotlivých závodů:
Komise Masters doporučuje k věcným cenám i ceny finanční. Je možno rošířit ceny až na pět závodníků.

 

 1. BODOVÁNÍ BODOVÉ HODNOCENÍ ČESKÝ POHÁR MASTERS

Bodovat bude prvních 30 závodníků systémem 30-1 bod.

Pořadí Body za jednotlivé závody
1 30
2 29
3 28
4 27
5 26
6 25
7 24
8 23
9 22
10 21
11 20
12 19
13 18
14 17
15 16
16 15
17 14
18 13
19 12
20 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1

 

 

 

 

Sponzoři