Pravidla 2017

Rozpis Českého poháru,
kategorií MASTERS pro sezónu 2017.

EMILIOSPORT – LAWI CROSS CUP
Extraliga Masters – cyklokros 2017


1. ČESKÝ POHÁR – Masters 2017 závody:

ČESKÝ POHÁR – Masters pro sezónu 2017, je dlouhodobá soutěž pod hlavičkou Cyklokrosu Masters, do které jsou zařazeny tyto závody:

01.10.2017 – Náměšť na Hané 1.ČP MASTERS (Brandýs, Hekele)
08.10.2017 – Jabkenice 2.ČP MASTERS (Beneš)
15.10.2017 – Jičín 3.ČP MASTERS (Kordík)
21.10.2017 – Stará Ves n/O 4.ČP MASTERS (Nepraš)
22.10.2017 – Stará Ves n/O 5.ČP MASTERS (Sedláček)
29.10.2017 – Louny 6.ČP MASTERS (Chrobák)
04.11.2017 – Tábor ME MASTERS (Agentura cyklistika)
19.11.2017 – Svitavy 7.MČR MASTERS (Prudil)
25.11.2017 – Třebíč 8.ČP MASTERS (Tuna)
10.12.2017 – Třebíč 9.ČP MASTERS (Tuna)

2. KATEGORIE:
Masters A – M 30 (nar. 1979 – 1988) délka závodu 40-50 min.

Masters B – M 40 (nar. 1969 – 1978) délka závodu 40-50 min.

Masters C – M 50 (nar. 1959 – 1968) délka závodu 30-40 min.

Masters D – M 60 (nar. 1958 – a starší) délka závodu 30-40 min.

Masters ŽENY do 39 let – (nar. 1979 – 1988) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

Masters ŽENY od 40 let – (nar. 1969 – a starší) všechny dohromady, společný závod s M50, M60

3. ÚČAST:

ČESKÝ POHÁR – Masters se mohou zúčastnit všichni čeští i zahraniční závodníci příslušné věkové kategorie po předložení průkazu totožnosti. Je povoleno startovat POUZE NA CYKLOKROSOVÉM KOLE!!! Šíře pláště či galusky nesmí být širší jak 33mm!!!  Doporučuje koupit si licenci ČSC kat.masters !!! Pro MČR cyklokros-masters , ME masters a MS Masters je povinná!!!

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Masters se mohou zúčastnit všichni čeští i zahraniční závodníci příslušné věkové kategorie.  Nutná licence!!! Registrace u Cyklokrosu Masters je nutná (víz bod 13. v těchto pravidlech registrace)!!! Závodník musí startovat pouze na cyklokrosovém kole (maximální šíře pláště či galusky je 33mm) a musí se zúčastnit minimálně dvou závodů ČP Masters.

Zahraniční závodníci mohou startovat a budou hodnoceni pouze do Českého poháru Masters – nikoliv do MČR.

4. PŘIHLÁŠKY

Ten kdo není registrován v ČP MASTERS  Víz bod 13. Startovné.


5. BODOVÁNÍ
Bodování je uvedeno v tabulce (č.21 níže). Registrování závodníci Českého poháru Cyklokrosu Masters získávají body za skutečné umístění !!! Celkové hodnocení soutěže ČP cyklokros-masters jednotlivců se provádí součtem získaných bodů závodníka za 7 nejlepších umístění v závodech celého seriálu.

V průběžném celkovém pořadí seriálu rozhoduje při rovnosti bodů výhradně lepší umístění v závodě MČR.

Pro hodnocení oddílů bude použito součtu 3 nejlepších závodníků jednoho oddílu z každého závodu seriálu bez rozdílu kategorií. V případě změny oddílové příslušnosti v průběhu soutěže budou body takového závodníka započítány tomu oddílu, za který tyto body získal. Oddíl, za který startuje méně závodníků než 3, bude v soutěži hodnocen součtem bodů zúčastněných závodníků. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v závodě MČR.

Závodník, který závod nedokončí, ztrácí nárok na bodové ohodnocení.

6. STARTY – VÝDEJ ČÍSEL

Starty jednotlivých závodů konaných v rámci samostatného Českého poháru MASTERS:

11:30 hodin – MASTERS C, MASTERS D, ŽENY MASTERS (vložený závod ŽENY ELITE, KADETI) – délka 30 až 40 minut.

12:30 hodin – MASTERS A +MASTERS B (vložený závod s kategorií Muži open bez licence 18-29let) – délka 40 až 50 minut

13:30 hodin – ELITE MUŽI a JUNIOŘI (v případě menšího počtu závodníků jak 15, bude tato kategorie startovat ve 12:30 hodin s předešlou kategorií) – délka 50 až 60 minut.

Výdej startovních čísel pro kategorii Masters nejpozději 60minut před startem jednotlivé kategorie.

Na start se řadí dle aktuálního pořadí ČP MASTERS, dále jiné kategorie. Na prvním závodě v Náměšti na Hané podle pořadí ČP MASTERS 2016.

Jičín (časy startů jsou informativní. Je potřeba se řídit propozicemi pořadatele).

cca 15:15 hodin – MASTERS A + B
cca 15:16 hodin –
MASTERS C, MASTERS D, MASTERS Ženy do 39 let, MASTERS Ženy od 40 let

Výdej startovních čísel pro kategorii Masters nejpozději
60minut před startem jednotlivé kategorie.

Starty jednotlivých závodů konaných v rámci M ČR SVITAVY:

11:00 hodin – FREE ZÁVOD (na 40minut bez rozdílu věku, licencí a kol)
12:00 hodin – MASTERS C, MASTERS D + MASTERS Ženy do 39 let + MASTERS Ženy od 40 let
13:00 hodin – MASTERS B
14:00 hodin – MASTERS A

Výdej startovních čísel pro kategorii Masters nejpozději 60minut před startem jednotlivé kategorie.


7.DÉLKA OKRUHU

Délka okruhu je stanovena 2 000 – 3 500 metrů. Jedno zdvojené či dvě jednoduchá depa. V blízkosti dep je nutno umístit zdroj vody. Na startovním roštu musí být vždy v jedné řadě 6 – 8 závodníků. Jelikož jsou starty po minutě, musí pořadatel zajistit dva oddělené startovní rošty pro starty jednotlivých vln. Dále se vyžaduje jedno jasně oddělené seřadiště (vzhledem k neukázněnosti jednotlivých závodníků).

8. POŘADÍ STARTU

Pořadí startu pro Český pohár Masters se stanoví:

V prvním závodě budou závodníci startovat.

1) Všechny kategorie Masters dle pořadí sezóny ČESKÉHO POHÁRU MASTERS 2016.
2) Ostatní kategorie, které jedou součastně s Masters kategor    

Řazení v dalších závodech ČP cyklokros-masters 2017                                                                                                                                                                 

1) Od druhého závodu bude pořadí na startovním roštu vždy předem vyvěšeno na webu případně v kanceláři závodu!!! Řazení vždy dle výkonnosti a získaným bodům ve startovní skupině A+B , případně skupině C+D + Ž masters
2) Ostatní kategorie, které jedou současně s Masters kategorií

Pořadí startu při M-ČR se stanoví:

1) Obhájce titulu Mistra republiky.
2) Všechny kategorie Masters dle aktuální celkové Individuální klasifikace ČESKÝ POHÁR MASTERS 2017 dle příslušné kategorie.

9. ZTRÁTA OKRUHU

Závodník, který byl dojet o celý jeden okruh, pokračuje dál v závodě.

10. VÝSLEDKY

Každý pořadatel jednotlivých závodů musí zpracovat výsledky a odeslat na všechny členy komise cyklokrosu Masters, do 20:00 hod téhož dne po ukončení závodu. Zpracováním celkových výsledků soutěže bude pověřený jeden člen cyklokrosu komise Masters. Cyklokrosová komise Masters má maximálně 24 hod na kontrolu výsledků, úpravu celkového hodnocení a vložení na www.cyklokros-masters.cz

11. SBOR ROZHODČÍCH

Pro závody mládežnického TOI TOI CUPu, které se konají ve stejném místě a ve stejném termínu jako Český pohár Masters, deleguje komise cyklokrosu ČSC kompletní sbor rozhodčích. Vysílačky pro rozhodčí (celkem 4 ks) zajistí Agentura Cyklistika s.r.o. Ostatní závody, které nejsou součástí mládežnického TOI TOI CUPu, rozhodčí deleguje příslušný krajský svaz, který dopředu nahlásí cyklokrosové komisi Masters minimum tří rozhodčích, a to minimálně 14dní před konaným závodem.

12. ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA

Antidopingová kontrola pro všechny závody Českého poháru Masters se řídí předpisy Antidopingového výboru ČR.


13. STARTOVNÉ, CELOROČNÍ REGISTRACE A STARTOVNÍ ČÍSLA

Registrace do seriálu ČP MASTERS pro závodníka je 250,- Kč (za to održí závodník celoroční startovní číslo s čipem a bude registrován v pořadí seriálu ČP Masters). Číslo obdrží závodník na svém prvním závodě, kterého se zúčastní.
Registrace na účet (3216520359/0800) v období 1.4.- 22.9.2017 – jméno závodníka, tým, rok narození. Po tomto datumu registrace je 300,- Kč. Body do poháru se započítávají až po zaplacení registrace (nelze zpětně).

Příchozí závodník, který chce startovat na závodě ČP masters a spadá věkem do kategorie masters (30 let + ) se zaregistruje do ČP cyklokros-masters na místě v kanceláři závodu za 300 kč (dostane vlastní startovní číslo s čípem) plus platí startovné do závodu 200 kč. Tato registrace na místě závodu  bude ukončena dne 8.10.2017 na závodě v Jabkenicích. Po tomto závodě registrace pouze na číslo účtu – Registrace na účet (3216520359/0800) – jméno závodníka, tým, rok narození a částka 300,- Kč.

Závod je měřen elektronicky čipy. Kdo není závodník kategorie masters, platí vratnou zálohu 100,- Kč za číslo s čipem.


14. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Vyhlášení výsledků pro kategorie Masters A, Masters B, Masters C, Masters D, Masters Ženy do 39 let a Masters Ženy od 40 let bude provedeno v prostoru cíle do 15:00 hodiny po ukončení všech závodů.

Pokud se závodník nedostaví včas na předávání cen, jeho cena propadá ve prospěch pořadatele jednotlivého závodu.

Všichni závodníci se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním úboru, případné převlečení musí být ve sportovním designu shodném se závodním úborem. Nerespektování tohoto předpisu bude penalizováno pokutou 200,- Kč ve prospěch cyklokrosu Masters.

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků Českého poháru MASTERS 2017, včetně soutěže oddílů, proběhne 10.12.2017 po skončení finálového závodu v Třebíči.

15. PŘEDPIS

Závodí se podle platných pravidel ČSC, UCI a cyklokrosu Masters a ustanovení tohoto rozpisu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího oddílu (klubu). Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Bezpečnostní přilba pro závod i pro rozjíždění na trati je povinná.

Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn proti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

16. PROTESTY

Protesty se smějí podávat pouze delegovaným rozhodčím na jednotlivých závodech. Protest musí být vypsán vždy na formulář o protestu, který musí mít u sebe vždy hlavní rozhodčí. Protest musí být podán ihned po závodě jednotlivé kategorie a to do 15min po závodě. V případě protestu zasedne hlavní rozhodčí s dalšími delegovanými rozhodčími a přítomnými zástupci komise Masters.

Kauce pro protest je 200,- Kč. Tato kauce se skládá vždy hlavnímu rozhodčímu. V případě neuznání protestu, kauce propadá ve prospěch pořadatele. V případě uznání protestu je kauce vratná.

17. KONTROLA TRATI ZÁVODU

Regulérnost trati každého závodu posoudí spolu s hlavním rozhodčím 90 minut před startem první kategorie, delegovaný zástupce cyklokrosové komise Masters.

18. PŘEVODY

Převody na kolech používaných při závodech v cyklokrosu, bez ohledu na kategorii závodníků, nejsou omezeny.


19. INFORMACE PRO POŘADATELE

Přihlášky nových i stávajících pořadatelů pro rok 2018 se uzavírají v termínu nejpozději do 31. 12. 2017. Přihlášku je potřeba poslat na emailový kontakt všech zástupců cyklokrosové komise Masters.
Z důvodů zkvalitnění soutěže se jednotlivé závody budou vyhodnocovat. Dva poslední nejhůře hodnocené závody sezony 2017 mohou pro sezonu 2018 vyškrtnuty a popřípadě doplněny novými zájemci.

Hlavní partneři Emiliosport a Lawi mají zajištěn bezplatný vstup do areálu a vystavení stánku s vlastními produkty.

Podmínkou organizace závodu je dodržování pravidel cyklokrosu Masters. Pokud pořadatel nedodrží tyto pravidla, nebude pro následující rok pořádat Český pohár Masters a bude ze seriálu vyloučen. Dále bude muset pořadatel vrátit neprodleně zpátky závodníkům veškeré vybrané startovné. Podmínkou pro pořadatele je přeposlání výsledkových listin emailem na všechny členy komise uvedené níže v těchto pravidlech. Nejpozději do 20:00 hodin svého uspořádaného závodu.


20. CENY

Ceny v jednotlivých závodech ČESKÉHO POHÁRU MASTERS 2017:
Masters A: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters B: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters C: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters D: 1. – 3 závodník věcné ceny.
Masters Ženy do 39 let: 1. – 3 závodník věcné ceny.

Masters Ženy od 40 let: 1. – 3 závodník věcné ceny.

Doporučení pro pořadatele jednotlivých závodů:
Komise Masters doporučuje k věcným cenám i ceny finanční. Je možno rošířit ceny až na pět závodníků.

Celkové ceny ČESKÉHO POHÁRU MASTERS 2017:
Masters A: 1. – 5 závodník věcné ceny, poháry.
Masters B: 1. – 5 závodník věcné ceny, poháry.
Masters C: 1. – 5 závodník věcné ceny, poháry.
Masters D: 1. – 3 závodník věcné ceny, poháry.
Masters Ženy do 39 let: 1. – 3 závodník věcné ceny, poháry.

Masters Ženy od 40 let: 1. – 3 závodník věcné ceny, poháry.
Nejaktivnější závodník v celém seriálu ČP Masters 2017 : 1. – 3 závodník věcné ceny, poháry.

Dále: Vítězné trikoty.
Soutěž oddílů: 1. – 3. místo (sportovní poháry + věcné ceny).


21. BODOVÁNÍ BODOVÉ HODNOCENÍ ČESKÝ POHÁR MASTERS

Bodovat bude prvních 30 závodníků systémem 30-1 bod.

Pořadí

Body za jednotlivé závody

1

30

2

29

3

28

4

27

5

26

6

25

7

24

8

23

9

22

10

21

11

20

12

19

13

18

14

17

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

20

11

21

10

22

9

23

8

24

7

25

6

26

5

27

4

28

3

29

2

30

1

Rozpis této soutěže byl schválen komisí cyklokrosu Masters: dne 07/02/2017

Aktualizace tohoto rozpisu byla schválená komisí cyklokrosu Masters: dne 07/02/2017

Aktualizaci provedl organizační ředitel soutěže a předseda komise cyklokrosu Masters Emil Hekele

CYKLOKROS MASTERS Registrace u Ministerstva Vnitra proběhla dne: 24.5.2013
Moravičanská 703/36 Číslo registrace: VS/1-1/93410/13-R
789 83 Loštice
www.cyklokros-masters.cz

IČ: 01721453 Číslo účtu: 3216520359/0800

 


Komise CYKLOKROSU MASTERS:


Předseda:
Hekele Emil – mobil: 608 525 981, e-mail: emil_hekele@seznam.cz 

Členka komise: Hodáňová Jitka – mobil: 734 223 844, e-mail: HodanovaJitka@seznam.cz

Člen komise: Sedláček Jiří – mobil 604 973 372, e-mail: jiriteam@seznam.cz

Milan Tunaemail: tuna.milan@gmail.com, tel.730819485

Jan Kolaja – email: jan.kolaja@tul.cz, tel.603889921


ČINNOST KOMISE CYKLOKROSU MASTERS:

1) Organizovat a řídit ČP Masters v cyklokrosu

2) Ve spolupráci s ČSC organizovat MČR Masters

  1. Zabezpečit krytí výdajů soutěže (ceny celkové, dresy Mistra ČR, medaile a poháry)
    4) Zveřejnit pravidla soutěže
    5) Vydat kalendář soutěže
    6) Zpracovat a zveřejnit výsledky jednotlivých závodů
    7) Poskytovat informace o ČP Masters v cyklokrosu

Sponzoři